• About Cümleleri
 • Almanca Cümleleri
 • Already Cümleleri
 • Although Cümleleri
 • Amaç Sonuç Cümleleri
 • And Cümleleri
 • Any Cümleleri
 • As Cümleleri
 • Ask Cümleleri
 • Ayrılık Cümleleri
 • Because Cümleleri
 • Before Cümleleri
 • Benzetme Cümleleri
 • Can Cümleleri
 • Can Soru Cümleleri
 • Çeviri Cümleleri
 • Chat Cümleleri
 • Comparative Cümleleri
 • Comparatives Cümleleri
 • Could Cümleleri
 • Dilek Cümleleri
 • Does Cümleleri
 • Dostluk Cümleleri
 • Emir Cümleleri
 • En Güzel Aşk Cümleleri
 • Enough Cümleleri
 • Ever Cümleleri
 • Fiil Cümleleri
 • For Cümleleri
 • Fransızca Cümleleri
 • Geçmiş Zaman Cümleleri
 • Gelecek Zaman Cümleleri
 • Going To Cümleleri
 • Güzel Aşk Cümleleri
 • Haber Cümleleri
 • Have To Cümleleri
 • How Many Cümleleri
 • İf Cümleleri
 • İltifat Cümleleri
 • İn Case Cümleleri
 • İngilizce Cümleleri
 • İn Spite Of Cümleleri
 • İsim Cümleleri
 • İstek Cümleleri
 • Just Cümleleri
 • Kalıp Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Kelime Cümleleri
 • Kısa Aşk Cümleleri
 • Konuşma Cümleleri
 • Koşul Cümleleri
 • Like Cümleleri
 • Many Cümleleri
 • Mesaj Cümleleri
 • More Cümleleri
 • Msn Cümleleri
 • Much Cümleleri
 • Must Cümleleri
 • Neden Sonuç Cümleleri
 • Neither Cümleleri
 • Never Cümleleri
 • Olumlu Soru Cümleleri
 • Olumsuz Emir Cümleleri
 • Olumsuz Soru Cümleleri
 • Öneri Cümleleri
 • Örnek Soru Cümleleri
 • Özlem Cümleleri
 • Passive Cümle
 • Past Cümleleri
 • Past Tense Cümleleri
 • Past Tense Soru Cümleleri
 • Perfect Cümleleri
 • Perfect Tense Cümleleri
 • Prefer Cümleleri
 • Present Perfect Tense
 • Present Tense Cümleleri
 • Problem Cümleleri
 • Rap Cümleleri
 • Reklam Cümleleri
 • Relative Clause Cümleleri
 • Rica Cümleleri
 • Şart Cümleleri
 • Sebep Sonuç Cümleleri
 • Select Cümleleri
 • Sevgi Cümleleri
 • Shall Cümleleri
 • Should Cümleleri
 • Should Soru Cümleleri
 • Sıfat Cümleleri
 • Şiir Cümleleri
 • Şimdiki Zaman Cümleleri
 • Simple Past Cümleleri
 • Since Cümleleri
 • Since For Cümleleri
 • So Cümleleri
 • Soru Cümleleri
 • So That Cümleleri
 • Sözlük Cümleleri
 • Such Cümleleri
 • Such That Cümleleri
 • Superlative Cümleleri
 • Superlatives Cümleleri
 • Tanışma Cümleleri
 • Tavsiye Cümleleri
 • Tercüme Cümleleri
 • The Same As Cümleleri
 • There Are Cümleleri
 • Too Cümleleri
 • Türkçe Cümleleri
 • Ünlem Cümleleri
 • Used To Cümleleri
 • Want Cümleleri
 • Was Cümleleri
 • Were Cümleleri
 • When Cümleleri
 • When Soru Cümleleri
 • When While Cümleleri
 • Which Cümleleri
 • While Cümleleri
 • Who Cümleleri
 • Why Cümleleri
 • Will Cümleleri
 • Yet Cümleleri
 • Zaman Cümleleri
 • Zamir Cümleleri
 • Zarf Cümleleri
 • want cümleleri

  İngilizcenin günlük hayatta sık kullanılan fiillerinden olan "want", mastar haliyle "to want" Türkçede "istemek" anlamına gelir. "Want" fiili ardından "to" ile kullanılır ki, bu da isteme eylemine ilişkin diğer fiile bağlanır. Bu fiilin ikinci bir kullanım şekli de "want" ile "to" arasına diğer bir şahıs gelmesidir; o takdirde o şahsın bir şey yapması istenir.

  Aşağıda want cümleleri ile ilgili örnekleri bulacaksınız:

  I do not want this. --> Ben bunu istemiyorum.

  I want to marry you. --> Seninle evlenmek istiyorum.

  We want a better service. --> Daha iyi bir hizmet istiyoruz.

  What do you want from me? --> Benden ne istiyorsun?

  I don't mind whatever you want. --> Sen her ne istiyorsan, beni ilgilendirmiyor.

  And what more do you want? --> Ve daha fazla ne istiyorsun?

  I don't want to call him up. --> Onu telefonla aramak istemiyorum.

  Do you really want to know? --> Gerçekten bilmek istiyor musun?

  Do you want to come back or hide away? --> Geri gelmek mi, kaçıp saklanmak mı istiyorsun?

  Don't you want to know why? --> Nedenini bilmek istemiyor musun?

  He did not want to be alone. --> O, yalnız kalmak istemedi.

  I don't really want to go, but I have to. --> Gerçekten gitmek istemiyorum, ama mecburum.

  I never want to see you again! --> Seni bir daha (yine) asla görmek istemiyorum.

  I don't want anything to do with you any more! Onunla artık hiçbir şey yapmak istemiyorum.

  I don't want to cause any disturbance. --> Hiçbir rahatsızlığa sebebiyet vermek istemiyorum.

  I want to get up early. --> Erken kalkmak istiyorum.

  I want to help you. --> Size yardım etmek istiyorum.

  I want to read my book in peace. --> Kitabımı huzur içerisinde okumak istiyorum.

  I want to run my own life. --> Kendi hayatımı yaşamak istiyorum.

  I want you to notice when I'm not around. --> Ben etrafta yokken senin farkında olmanı istiyorum.

  I want you to listen to me. --> Beni dinlemeni istiyorum.

  I want you to help me. --> Senin bana yardım etmeni istiyorum.

  I want Ayşe to understand my love. --> Ayşe'nin benim aşkımı anlamasını istiyorum.

  I want her to study harder. --> Onun daha sıkı çalışmasını istiyorum.

   
  Bilgisayar Kursu Ankara